اخبار منهای بورس
  • قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل اسفندماه کمی کاهشی بوده است، به طوریکه زوج‌های تهرانی می‌توانند با پرداخت ۲۸ میلیون و…